Portrét  Modelára roku 2005 alebo kto je kto  ...

  Meno                          :  Richard Andrášik
  Vek                             :  35 rokov
  Modelárstvu sa venuje  :  15 rokov
  Obľúbená veľkosť        :  TT

      Rišo býva a tvorí vo Veľkom Krtíši. Napriek relatívnej izolovanosti dosahuje pozoruhodné výsledky. Na poli súťažnom i ako tvorivý modelár. Pričinil sa 
 o celý rad originálnych autentických modelov na báze prestavieb rôznych stavebníc ale aj nových modelov. Ako jeden z prvých pochopil prednosti leptania a 
 vďaka nemu vzniklo viacero nových skladačiek modelov na báze leptov a doplnkov na prestavby vo veľkosti TT, napr. :

       -  prestavba BR01/Tillig na 399.0 ČSD

     

 

  - služobné vozne ČSD :

    - DF 6-7742
    - DF 17 157 KK.Stb
    - Ddk 6-3621
    - Ddk 6-3707
    - Ddk 6-3777
    - Dd 72 442
    - Dd 6-4242

 
  

  - nákladné vozne ČSD :
  
    - Ke 7-13207
    - Kez 49 3730
    - Z 1-15724 (KK.Stb) 
    - Z 1-75473 (KK.Stb)
    - Z 1-12253

 

  - osobné vozne ČSD :
 
    - Ci 4-1358 (KK.Stb)
    - Bi 2-2622 (ABi) (KK.Stb)
    - Ci 1588   (KK.Stb)
    - BCi (KK.Stb)

           - doplnky :
 
             -  leptaná strecha na nákl. vozeň Z
             -  usmerňovacie dymové plechy (uši) a spojnice parných lok.
             -  debny na plošiny nákl. vozňov

     Popri vlastných stavbách a prestavbách nepohrdne ani ponúkanými leptami iných výrobcov :

 

     - parničky, 423.0, 555.0, 555.1
     - nákladné vozne :
     - cisterna Ra 8
     - Savz
     - 2 nápr. vozeň Zts (Gbs)
     - prívesné vozne Clm, os. vozeň Cis (Biz)
     - lokomotívy 742 (T466.2), 751 (T478.1)

   

     Modely a výsledky, ktoré potešili :

     399.0/A2 (Zvolen)                                        3. miesto M SR 2002
     sl. vozeň Dd/B2 (Zvolen)                             3. miesto M SR 2002
     sl. vozeň DF 6-7747 (Košice)                      1. miesto M SR 2004
     nákl. vozeň Z 1-30505 (Košice)                  1. miesto M SR 2004
     555.0/A2 MOROP Budapešť 2005            I. cena
     Z 1-12253/B2 MOROP Budapešť 2005     I. cena
     Z 1-12253/B1 MOROP Košice 2006          3. miesto
     Kce/B2 MOROP Košice 2006                    2. miesto

     Moduly a Rišove očakávania :

     K modulom má pozitívny vzťah aj vzhľadom na to, že domáce koľajisko v pláne nateraz nemá. Začal stavbou jednoduchých rovných traťových
 modulov. V budúcnosti však počíta aj so stanicami z  II. a III. epochy. Očakáva, že moduly mu časom poskytnú zábavu a dostatočné "vyžitie" sa
 pri jazdení.
 

                                                                                                                                                                                                           Ing. Jaroslav Pietrik